Nieuwsblad van Antwerpen.
24 October 1917

BEDELARIJ

Dagelijks zien wij hartelooze moeders met kleine kindjes op den arm die bijna niets om het lichaam hebben, door weer en wind, de goedhartigheid der voorbijgangers al smeeken.

Is het te verwonderen, dat zulke kleine blookens na korten tijd een ernstige ziekte opdoen die ze niet te boven komen daar hun zwak gestel er niet tegen bestand is?

Zulke onmeedoogende moeders worden er genoeg gevonden, en als zij het dan moede worden, wordt het kindje toevertrouwd aan meisjes niet ouder dan 13 of 14 jaren die daar dan nog mede rondsleuren tot een stuk in den avond.

Zoo zien wij dagelijks langs de kanten der Eierenmarkt een meisje de slecht befaamde herbergen afloopen, en zou het dan verwondering baren als ook zulke kinderen op korten tijd het slechte pad bewandelden? Die slechte moeders buiten niet één maar twee kinderen uit, en ’t is op dat feit, dat wij de aandacht der politie vestigen.

Ook kunnen wij niet anders dan de bevolking aanraden, indien zij dergelijke kinderen zien rondslenteren, het aan de politie bekend te maken, en hopen, dat zulke ouders ten strengste zullen gestraft worden.