PV 1023 – Nollen Gustaaf Jan geboren Antwerpen 8 maart 1896 wonende te Antwerpen, St. Antoniusstr 41 Overtreding en tegenstand aan de politie
2e Rasbach Barbara geboren Bergen op Zoom den 4 juli 1882 wonende te Antwerpen St. Antoniusstr 41 geen beroep,

Beticht met overtreding en smaad aan de politie.
Getuigen: Verelst Modest, Verbeeck Frans politieagenten 3e wijk.

Het feit heeft plaats gehad 7 october 1917.

Gezien + toegestuurd aan den heer Prokureur des Konings
Antwerpen 11 oktober 1917

Ten jare 1917, den 7 october

Wij Arriens Frans adjt com van politie enz;  ontvangen van de politieagenten Verelst Modest en Verbeeck  Frans onzer wijk het volgende schriftelijk vlaamsch verslag: Heden namiddag om 12 ¾ brengen wij ten bureele de genaamde Nollen Frans en Rasbach Barbara dewelke ondanks het verbod, op de markt der Oude vaartplaats zongen en liedjes verkochten zonder voorzien te zijn van taksplaat en leurbriefje. Wanneer wij hen ten bureele brachten, wegens overtreding van voortdurende aard, bood Nollen zulke tegenstand dat wij genoodzaakt waren hem de handboeien aan te doen.Rusbach riep tegen ons “Laffe smeerlappen, het is voor ons brood te verdienen”.

Nollen Gustaaf Jan door ons onderhoord, verklaart in ’t vlaamsch:
Ik bekend op de markt gezongen en liedjes verkocht te hebben. Ik wist dat zulks verboden was. Ik had noch taksplaat van leurbriefje. Ik heb ook nog tegengezet toen de agenten mij wegbrachten. Rasbach Barbara door ons onderhoord verklaart in ’t vlaamsch: Ik beken op de markt gezongen en verkocht te hebben. Ik had noch taksplaat noch leurbriefje. Ik loochen de agenten te hebben gesmaard.

Hierbij de staten van inlichtingen aangaande de twee betichten.

Waarvan akte
(get) Arriens