Afzender : John
Geadresseerde : Teles

Beste Teles,

Warmen dank voor uwen prachtigen, gloedvollen brief van 17, die mij zeer ter harte gegaan is. – Tevens gelukkig te vernemen dat Uwe gezondheid evenals die van Mevrouw en Uw zoontje uitstekend zijn.

Tot mijn groot spijt is het mij onmogelijk u een bezoek te brengen, daar het mij aan toelating mangelt. –

Hierbij zend ik U dus Frits’ kaartje opdat u met eigene oogen leze het groote, goede nieuws, dat U zulk ’n genot zal bezorgen-

De winter begint de tanden te toonen, me dunkt. Er hoeft wilskracht om zich des morgens, in opene lucht, à grande eau, te wasschen. Daarom schreef ik heden aan mijne “ marraine”, een gemoedelijke bruxelloise in true- born english woman, or better London girl herschapen:” Heureux les gens qui peuvent passer d’ un lit tout doux au confortable cabinet de toilette.”

Dat belet echter niet dat ik van een ijzerene gezondheid geniet en dien vierden winter maar reeds op ’t actief zal schrijven ,als ware hij reeds achter den rug.

Ik ben weder bij de patrouilleurs- bende ingelijfd en verleden week hebben wij reeds eenige uitstapjes in ’t duistere, geheimzinnige, sprookjesachtige doodenveld, dat” no man’s land heet, gemaakt

Van België heb ik geen nieuws meer ontvangen.

Met hartelijken handdruk blijf ik,

Uw verknochte,

John