2e bureel
700#661
voorwerp: Bevoorrading. Voedingsmagazijnen. Politietoezicht.

Mijnheer de Hoofdcommissaris,

Naar aanleiding van de diefstallen welke in den laatsten tijd in verschillende openbare voedingsmagazijnen gepleegd werden, verzoeken wij u de vroeger gegeven onderrichtingen te willen herinneren betreffende het bewaken, zoowel bij dag als bij nacht, van al de verkoophuizen van den stedelijken bevoorradingsdienst en ven het Plaatselijk Voedingscomiteit.

De magazijnen waar deze bewaking uit te oefenen is bevinden zich:

 

1° voor de bevoorradingsdienst:

Stapelhuis Godfried                 Godefriduskaai, 36;

Hoofdmagazijn                         Waalsche kaai, 25-27;

Verkoopmagazijn 1                  Brusselstraat (mag. Gevers)

Verkoopmagazijn 2                  Schijfstraat, 13;

Verkoopmagazijn 3                  Nachtegaalstraat, 8;

Verkoopmagazijn 4                  Van Kerckhovenstraat, 123;

Verkoopmagazijn 5                  Fortuinstraat, 13-15;

Verkoopmagazijn 6                  Provinciestraat, 15;

Verkoopmagazijn 7                  Lange Loobroekstraat, 275;

Verkoopmagazijn 8                  Kievitstraat, 47-49;

Verkoopmagazijn 9                  Volkstraat, 58;

 

2° voor het Plaatselijk Voedingskomiteit

Hoofdmagazijn                        Schuttershofstraat, 13-15;

Verkoopmagazijn 1                  St. Bernardschesteenweg, 236;

Verkoopmagazijn 2                  Goudbloemstraat (hoek van Maerlantstraat);

Verkoopmagazijn 3                  Stuyvenbergplein (hoek Erwtenstraat);

Verkoopmagazijn 4                  Moonsstraat, 15;

Verkoopmagazijn 5                  Provinciestraat, 316;

Verkoopmagazijn 6                  Asiadok Oostkaai, 77;

Verkoopmagazijn 7                  Hopland, 13;

Verkoopmagazijn 8                  Zwedenstraat;

Verkoopmagazijn 9                  Oever;

Verkoopmagazijn 10                Lange van Bloerstraat:

Verkoopmagazijn 11                Mechelsche steenweg, 206.

 

Namens het college van Burgemeester en Schepenen.