1323 Verslag

De huizen Lge. Winkelstraat 11 ° 63 en 69 werden tijdens de beschieting der stad door eene bom getroffen en inwendig beschadigd. De eigenaar liet ze in 1915 herstellen.

Aan den voorgevel van het Kon. Atheneum en het huis n° 36 Rotterdamstraat werden eenige ruiten verbrijzeld, die allen vervangen werden eenige dagen later. Tijdens de Zeppelin Aanval van 24/25 oogst 1914 werden de huizen als stadswaag n° 1 tot 22 – Raapstraat 24, Hoornestraat 17 en eenige huizen Belliardstraat en Falconrui getroffen, de ruiten werden verbrijzeld en de gevels beschadigd. De ruiten werden korts nadien vervangen maar de schade aan gevels eischte geene onmiddelijke herstelling, daar enkel stukken steenen waren uitgerukt of afgeslagen en de huizen niet onbewoonbaar waren.

Het huis Stadswaag n° 4 werd derwijze beschadigd dat het gansch onbewoonbaar was, maar werd sedert dien gansch hersteld.

Het huis n° 3 stadswaag werd nog al erg beschadigd; alleen de bovenramen werden hersteld zoodat het bewoonbaar is maar den eigenaar is naar den buiten gaan wonen en het achterste gedeelte van het huis is alleen bewoond.

Al de puinen door oorlogsfeiten teweeg gebracht werden opgeruimd.

Gezien  Antwerpen 20 november 1917

De Commissaris van politie

Get. D’haene De adjt. Comm. Opz. Politie Get. Van Sprongel