Afzender: T.B.
Geadresseerde: W. Hubregtse

Waarde Heer Hubregtse,

Zooeven uw kaartje van den 14n October ontvangen. Ben tevreden dat Rik genezen is en dat mijn huis bewaakt wordt.   Heb ook nog vernomen van een ander familielid dat Fritz mijne handschriften en munten ten zijnent bewaart, en een waakzaam oog houdt over mijne bibliotheek.Rik en fritz te danken: ben heel verheugd over hunne bemoeiïngen. Vele groetenissen aan heel de familie Arnouts, Hauff, Elise, enz. enz.

Mijne vrouw is gedurende zes maanden fel zenuwziek geweest: is nu gelukkig aan de beterhand. Het zoontje heeft zijne Latijnsche studiën aangevat. Mijn broer is nog altijd geheel behouden; mijn vader is schier plotseling overleden 68 jaar oud; John is licht geraakt geweest, maar is nu terug vaardig. Ik tob altijd voort, nu eens hier, dan eens daar, ben nogtans goed gezond.

Voor de zooveelste maal ook mijnen warmen dank voor uwe bereidwillige bemiddeling.

Hartelijke groeten,

T. B.