Geachte medeburgers,

Het uur der verlossing is nakend!
Vier lange jaren hebt gij in waardige gelatenheid het nationaal ongeluk gedragen, immer hopen op betere dagen! Ze breken aan!
Ik betrouw er op dat ook thans uwerzijds niets zal aanleiding geven tot rustverstoring.
Samenscholingen en betoogingen blijven verboden. De politie blijft de openbare orde en veiligheid handhaven.

Nogmaals, KALMTE en WAARDIGHEID
Leve het Vaderland!

Ten gemeente; den 12 november 1918.

De Burgemeester,
Arthur MATTHYS