22 november 1917

1335 Gezien en toegestuurd aan den heer Procureur des Konings – Antwerpen 23 November 1917

Ten jare 1917 den 22. November

Wij Van Sprengel, Louis, Ag. Com. Van politie gehecht aan de 2e wijk enz. melden dat den heer Adjunkt Boel Denis in Duitsch gevangenschap verblijft. (Get.) Van Sprengel