Afzender: Optatus
Geadresseerde: Beminde Broeder

Beminde Broeder,

Allo, wat nieuws? Ik hoor zoo volstrekt niets meer van u!

Bij ons gene verandering. Nog steeds “ geëmbuskeerd”.

Ik heb, zooals ik het beloofd had, bij persoonen inlichtingen ingewonnen nopens appartementen in Parijs. Men schrijft me dat de aftrek dezelve tegenwoordig zeer groot is: een appartement dat ledig valt wordt om zoo te zeggen onmiddellijk benomen. Tegenover dien toestand wordt aangeraden dat de desvoorkomende huurling persoonlijk kome zien en ter plaatse de overeenkomst den eigenaar treffe.

Hetgeen in Therese’s geval aan te raden zou zijn is dat zij naar Parijs ga en, in afwachting dat ze iets degelijks gevonden hebbe, een hotel bewone.

Terzake, zal Therese C. verlaten?

Een antwoord zou me genoegen doen.

Vale! Tibi semper,

Optatus