2e bureel
700#806
voorwerp: Handelsbeurs.

Heden morgen werd ik bij luitenant Jesselsohn, Kommandantur, ontboden, die namens den Majoor-Polizeimeister aan de stad voorstelt het beursbedrijf op te schorsen. Deze maatregel zou genomen worden om den woekerhandel te keer te gaan. In Duitschland heeft men daarmede den besten uitslag bereikt. De Beurs zou niet gesloten worden, om het verkeer niet te belemmeren, maar het bedrijf zelf verboden. De maatregel zou hoofdzakelijk de woekeraars treffen, die thans de overgroote meerderheid uitmaken van de personen die ter Beurze vergaderen. Eerlijke handelaars zouden gemakkelijk hun zakelijke onderhandelingen kunnen voortzetten in de koffiehuizen van de buurt. Het doel zou te bereiken zijn door gewoon alle samenscholingen in en rond de Beurs te verbieden.

Medegedeeld aan het College van Burgemeester en Schepenen.

nvdr.: geschreven door H. Cornette, secretaris des Burgemeesters