Woensdag – Eenige prijzen van den dag

Eieren                         1 fr. stuk

Jap                              5,50 fr. per stok

Flanelle                       22 fr. de meter

Wollen sergien            87 fr. stuk

Terpentijn                   26 fr. de liter

Komiteitsbrood          66 cmen per kg.

Wite email                  16 fr. de kilo

Wit en zwart garen     2,50 per gewoon bobijntje

Borax klompen           32,50 fr. de kilo

Colophane                  45,00 fr. de kilo

Sterk water                 20,00 fr. de kilo

Timmermanslijm         22,50 fr. de kilo

Gouden geld wordt    198 fr. betaald voor 100 fr.

Rundsvet                    38 fr. de kilo