2e bureel
700#790
voorwerp: gezondheidsmaatregelen

Aan de heren Politiekomissarissen.-

Mijnheeren,

Het komt mij voor, dat sinds eenigen tijd er eene verslapping waar te nemen is in het toezicht over het reinhouden der wegenis.
Bijna overal in de volkrijke straten ontlasten de bewoners zich van hun huisvuil en afvalwaters door ze op de straat te kappen of in de rielen te gieten.
Het is in deze tijd meer dan ooit noodig de openbare gezondheid te vrijwaren. Daarom verzoek ik u bevel tot strenger toezicht te geven, de overtreders te berispen en, bij hervalling proces-verbaal te doen opstellen.

De Burgemeester.