Zaterdag – Sint-Hubert. De Roomsch Katholieke godsdienst wil dat de geloovigen op dien dag nuchter eene gewijde beete broods eten ten einde hen door bemiddeling en voorspraak van dezen heilige te beschermen tegen de razernij. Vroeger brachten de bakkers hunne korven pistolets en broodjes ten 5 ure naar de kerk waar zij dan door den priester gezegend werden en elkeen kon dan bij zijn bakker een gewijd broodje krijgen.

Vandaag echter was het geheel anders. Daar er noch broodjes, noch pistolets te krijgen zijn en elkeen maar zijn juist rantsoen brood bedeeld wordt, moest ook elkeen voor eigen wijding zorgen en het was eenvoudig indrukwekkend in de mis van 6 uren de geloovigen onder de wijding neergeknield te zien die met een paar boterhammen, een andere met een half brood, weder een andere met een volle netzak brooden. Ik heb een huishouden gezien van man, vrouw en kinderen die elk een halven boterham ter wijding aanboden.