Afzender: A. Schoeters
Geadresseerde: Buyssens

Mijn beste Heer Buyssens

Aandachtig uwe kaart gelezen, ben vast besloten, in alles uwen welgemeenden raad te volgen, doch ben bijna van de mislukking verzekert. Het noodlot heeft mij in dezen onzaligen oorlog reeds te grof vervolgd, zoo danig dat het mij aan een mirakel zou gelijken, moest ik tegen alle verwachtingen toch gelukken.

Mijn vrouw laat mij geen rust om naar Frankrijk over te komen, mijn besluit om haar te laten waar ze is, is aan ’t wankelen gebracht door hare aanhoudendheid.

Zal Vrijdag of Zaterdag dezer week in verlof naar haar gaan denk ik. K’ Heb nog eenige gedenkkenissen  voor U, om in veiligheid te brengen. Na mijn verlof kom ik waarschijnlijk in uwen omtrek verblijf houden. Zal U mijn nieuw verblijf  kenbaar maken;

Met eerbied en achting

A. Schoeters