Afzender: Thérèse en Fen
Geadresseerde: Beste Va

Beste Va

Vrijdag heb ik u kaartje ontvangen, een gelukkige en verdrietige tijding, wel, wel, de heer Le Gendre is dood, wat een verlies, zoo jong en zulk een flinke man, hoe is het mogelijk, het spijt me waarlijk dit te moeten vernemen.

Hoe gaat het met uwe gezondheid, ge ziet wel dat over spanning van werk u dooden kan. Wanneer ge schrijft aan de heer Simon doe aan gansch zijne familie mijne innigste groeten en vele kussen voor zijn flink dochtertje; op het oogenblik zijn ik het bruidskleed van den heer Hardies zijne toekomende vrouw aan ’t maken, en mooi hoor! Heeft hij u al komen opzoeken;

Ik en de Fen zijn gezond, veel werk voor zijne school, tegen u toekomende verlof heb ik u een paar warme handschoenen afgemaakt.

Onze beste groeten de hartelijkste omhelzingen en vele kussen van vrouw en zoontje.

Thérèse en Fen.