Maandag – De eerste sneeuw is gevallen en het kan tellen. Dezen morgen bij het ontwaken was alles met eene laag sneeuw bedekt alsof hij gedurende 24 uren zonder ophouden gevallen was. Nu gaan we volop vuiligheid krijgen. Wat zal het profijtelijk zijn aan de schoenen die zoo maar 125 fr. tot 200 fr. het paar kosten. Ik zal mij maar een paar blokken aanschaffen. Die kosten al 4,75 fr. voor een paar gewoone wilgen.