Woensdag – De vorst is ingevallen en laat zich sedert eenige dagen goed gevoelen. Op een paar nachten waren vest en vaart goed toegevroren en werd er volop schaatsen gereden.