Afzender: Teles
Geadresseerde: Optate Buyssens

My dear,
We verkeerden in duizend angsten nopens uw lot. Fen schreef u een nieuwjaarsbriefje, en ik een kaartje van hetzelfde model als dit hier, met vele wenschen en met de aanduiding van mijn nieuw adres. Kwam niets u toe? Dat is toch zonderling!
We bewonen het gehucht Les Baraques. Zooeven vernam ik dat u mijn nieuw adres gevraagd had aan Theo Vanden Eycken in de Panne. Zie hieronder dus, schrijf me zoohaast mogelijk.
Uw immer toegenegen
Teles.
Commissaire régulateur technique belge à Calais Ville.