Afzender: T. Buyssens
Geadresseerde: De Backer

Mijn beste De Backer,

Heb met veel genoegen vernomen dat uwe vrouw en zoon goed te Londen zijn aangekomen: dat is reeds het eerste bedrijf; ik wensch u dat het tweede bedrijf- dat is de overvaart naar Frankrijk- in even goede omstandigheden gebeure; en dat het derde bedrijf – dat uwe samenwoonst met uwe familie hier te lande- even goed gelukke.

Niet dat ik officieel u veel nieuws kan of mag mededeelen, noch dat ik u officieel meteen in het sprookjesland wil tooveren; neen het ligt in mijne gewoonte niet u zaken te vertellen waarvan ik zelf niet goed op de hoogte ben. Maar althans mag ik u wel zeggen dat de militarisatie voor de bedienden die “ krijgsplichtig” zijn, haast een voldongen feit is: we weten eigenlijk niet wat er met de “ volstrekt – niet- krijgsplichtige” bedienden boven de 40 gaat gebeuren, maar ik raad u ten felste aan zoo haast mogelijk uwe aanvraag in te dienen om naar Oissel verplaatst te worden. U haalt aan dat uwe gezondheid zorgen vergt, die alleen uwe familie u kan verstrekken.

In de hoop dat deze raad u moge baten, zoo aanvaard mijne beste groetenissen, ook voor uwe achtbare wederhelft en zoon en voor al de kennissen uit uwe omgeving.

Uw immer bereidwillige

T. Buyssens