Afzender : Arnouts;
Geadresseerde: Hubregtse M.

 

Waarde Maurice,

Eerst en vooral eene goede gezondheid aan allen  van allen.

Het heeft ons leed gedaan te vernemen dat Therese zoolang ziek geweest is vooral daar gij ons dit voor de eerste maal schrijft. Zeg haar dat zij de pen eens ter hand neme en ons, vooral aan de zusters , een gebenedijd woord richte. Wij hopen dat zij goddorie ( bewondert den aristokratischen vloek) spoedig gansch herstelle en vooral zich niet late ontmoedigen.  Er zijn begot ( democratisch) toch betere dagen in ’t verschiet.

Innige deelneming in het verlies van Teles’ vader.

Wat de latijnsche snotneus betreft.  Hoe stelt die het nu en gijzelf gelukkige vader? Goed gezond hebt ge geschreven.  Hoe het met ons gaat! De oude worden mager en mager, de jongen dikker en grooter. Zoo steelt de eene van de andere.

Kussen van hier, ‘ne poot  van ginder en hartelijke groeten van allemaal.

Hen Arnoutse

Spoedig wederzien.