Afzender : T. B.
Geadresseerde : Slembrouck Junior

Waarde Heer Slembrouck junior ofte Beste Lodewijk,
Het bericht van het overlijden van agrée Petit heeft me ten smartelijkste getroffen. Wie de werkkracht van dien man heeft gekend, kan niet dan de hoogste bewondering gevoelen voor zijne arbeidsmethoden, zijn kalm beleid en zijn taai geduld: een oprecht verlies voor de CFB.

Na tal ven wisselvalligheden ben ik terug in Calais: u kunt gemakkelijk mijne vreugde gissen, nu ik wederom het familieleven kan smaken.
Om voor de luchtbonbons wat veiliger te zitten, bewonen we Les Baraques, Rue de l’ Eglise, +- 2O’ van Calais af.
Alleman stelt het opperbest ten huize. We sturen u bij gelegenheid van Nieuwjaar de beste wenschen voor uw levensbehoud, en voor de goede gezondheid van uwe achtbare familie;

Uw toegenegen,
T. B.