Donderdag – Op de naamplaten der straten worden de Fransche benamingen uitgeschilderd. Dit alles is het gevolg der politiek gevoerd door den Raad van Vlaanderen welke eene hevige campagne voert ten voordele der Vlaamsche Beweging welke Vlaanderen van België wil losrukken. Beweging die door de Duitschers toegelaten wordt, zelfs beschermt.