Dinsdag – Ik heb een pak vulcan stekskens 2,10 fr. geteekend gezien. Bij een tochtje door de stad heb ik verstomd gestaan hoeveel handelshuizen er gesloten zijn bij gebrek aan koopwaar. Goote kleergoedbazars als New England, Savelkoul, Esders, Vierge Noire en andere zijn totaal ledig en verhuren hunne vitrienen of verkoopen brandhout. Patissiers, ijzerwinkels, merceriewinkels, beenhouwers, alles verkoopt masten brandhout en zaagmeel.

Een gedeelte der 10de wijk is voor eene maand gestraft om Duitsche poliziebedienden, zoo het schijnt, in de uitoefening van hunnen dienst te lijf gegaan te zijn. Alle huizen moeten daar van 5 ure ’s avonds tot 5 uren ’s morgens gesloten blijven en in die uren mag zich daar ook niemand op straat begeven.