Afzender: T. Buyssens
Geadresseerde: Hardies

Waarde Hardies,

De maand Januari is voorbij, de maand Februari is al ten halve en tot hiertoe wacht ik nog te vergeefs op de verwezenlijking – ware het dan maar de gedeeltelijke – van uwe belofte. U zult u immers wel herinneren dat u me beloofd hebt ( in het bureeltje te Tweegrachten: ik bepaal met opzet de plaats ) reeds in Januari met de afkortingen te beginnen; maar om u een versje te herhalen uit een bekend Vlaamsch liedje:

Ik heb u zoolang gewacht….

In alle vriendschappelijkheid.

T. Buyssens

P.S. Vergeef mij dat ik slechts een half blaadje papier gebruik: in dezen tijd moeten we besparingen doen, al waar het mogelijk is.