Zondag – Er is gisting in de stad. De Raad van Vlaanderen gaat vandaag in de Beurs de zelfstandigheid van Vlaanderen uitroepen. Die mogen met muziek uitgaan, die mogen met hunnen vlaggen op straat komen en zingen, hetgeen natuurlijk door de tegenstrevers met lede oogen aanzien wordt. Na de betooging in de beurs stoetsgewijze over de Meir naar de statie maar verder niet want door tegenmanifestatie werd door vechtpartijen, vlaggen afpakkenen kapot trekken en fluitjesmuziek uitgedreven. Een ware fiasco.