Afzender: T. Buyssens
Geadresseerde: Optate

My dear Optate,

Hartelijk proficiat, mon lieutenant! ook vanwege Thérèse en Fen.

En wanneer vieren we dat eens, te onzent? Hoe gauwer, hoe liever. We hebben goed pompwater, slecht brood, vuil en stof als kolen; maar enfin spijts alles zullen we dat toch beter in orde stellen dan bij uw laatste bezoek; gelukkig is Thérèse’s voet zoo goed als genezen: ze heeft er nogtans veel aan geleden en is gedurende drie , vier weken met het gezwollen been uitgestrekt op eenen stoel moeten blijven zitten.

Fen maakt goede vorderingen en hij heeft prachtige uitslagen in kwasi alle vakken,.

Mijn stieltje behaagt me ten zeerste . Ik ben zinnens  in maart voor een week naar Parijs te gaan en moeder en tante een bezoek te brengen; kunt u me inlichtingen geven over spijs- en slaapcondities,

In afwachting hartelijkste groetenissen van ons allen.

Goed heil !

Uw zeer toegenegen

T.Buyssens