Afzender : Optatus
Geadresseerde : Beminde broeder

Beminde Broeder,

Zooeven verneem ik dat ik Luitenant bij de reserve benoemd ben.

Als de promoties elkaar even snel blijven opvolgen, ben ik generaal tegen het einde van ’t jaar!

Groeten aan Therese en Fen,

Uw toegenegen,

Optatus