Afzender: T.B.
Geadresseerde: W. Hubregtse

Waarde Heer Hubregtse,

Ben wederom verhuisd, maar ditmaal in betrekkelijk werkelijke beteekenis: terug naar huis, d.i. bij de familie en dat verblijdt ons allen ten zeerste; maar hierdoor ontstond onwillekeurig wat vertraging in de briefwisseling.

Ben heel tevreden voor de moeite welke u u getroost  om  ook mijnen tweeden correspondent – eenen anderen mijner schoonbroeders – behulpzaam te zijn.

Maar Rik, niet waar, die frut en bloedpens verkoopt, wat gaan we nog hooren? Hij verliest toch bij al die wederwarigheden zijne ingeboren “ jolijt” niet, en dat verheugt me buitenmate: le moral est excellent!

Moet heel bondig zijn in alle mijne uitlatingen: u verstaat waarom, is het niet, Waarde Heer Hubregtse?

Mijne hartelijkste groeten en mijn beste wenschen voor 1918.

Uw immer verplichte,

  1. B.

Commissaire régulateur techniquie belge

À la gare de Calais Ville.