Afzender: L. Hardies
Geadresseerde: Buyssens

Waarde Vriend Buyssens,

Uw brief van 15 l.l. goed ontvangen en haast mij u te laten weten dat ik eind der maand aan mijne belofte zal voldoen.

Indien deze tot nu toe nog niet verwezenlijking voor gevolg heeft gehad dan is het omdat ik tevergeefs tweemaal bij U aangeklopt heb op de Place d’ angleterre. Den 1ste januari hadt u de stad verlaten met vrouw en zoon en ben dien dag ’s morgends om 9 ½ en om 11 ½ aldaar geweest. De tweede maal dat ik te Kales geweest ben was den 2de Februari en toen vernam ik dat U verhuist waart en ergens langs de zee moest wonen, spijtig genoeg te ver daar ik slechts een paar dagen te kales doorbracht. U moet zeker wel mijne brieven ontvangen hebben, en tevergeefs heb ik op uw adres gewacht.

Reken dus op mij voor eind dezer maand daar het steeds met de grootste dankbaarheid is.

Uw a.w.

L. Hardies

Hartelijke groeten aan allen.