Afzender : A. De Backer
Geadresseerde : Zeer Geachten Heer

Zeer Geachten Heer.

Met deze richt ik mij tot u ten einde u te laten weten, dat mijne Vrouw en Zoon in de beste gezondheid, te Elbeuf zijn aangekomen.

Ik heb hun beiden een bezoek gebracht, zij waren zeer tevreden mij eens te zien.

Mijn zoon echter Zeer Geachten Heer was zeer bedroefd, hij heeft geen enkele zijner boeken mogen medenemen, zulks was streng verboden.

Zou u Zeer Geachten Heer, mij niet een goed adres kunnen bezorgen, waar ik de boeken Arithmetique  en Commerce voor mijn zoon zou kunnen bekomen, hij verlangt er zoo naar om zijne studieen voort te zetten.

Mijn zoon is in het bezit van 3 prachtige diplomas, behaald met vrucht, op de 30 leerlingen die de klas volgenden, waren er maar 10 die een diploma konden behalen, dit deed mij Zeer Geachten Heer zeerveel genoegen.

Ik heb ook bericht ontvangen van de bureelen van La Panne , dat ik tot heden mij nogniet naar Oissel kan begeven, ik zal dus nog eenigen tijd geduld hebben.

Met mijne gezondheid gaat het tamelijk goed.

Ontvang Zeer Geachten Heer, alsook uw achtbare Vrouw en Zoon de beste groeten van

Uwen zeer getrouwen dienaar.

A. De Backer