Stad Antwerpen – Commissariaat van Politie, 4e wijk.
Bestuurlijke akte.

Ten jare negentien honderd en negentien, den achtsten maart, om 5 1/2 u. ’s avonds.
Wij, de Coninck Edmond, Adjunkt-Commissaris van politie der 4e wijk te Antwerpen, behoorlijk afgevaardigd door den Heer H.Commissaris van politie, ontvangen van onzen agent van politie Arren August, het volgende vlaamsch verslag:

“Dezen namiddag rond 5 1/4 ure, op dienst zijde in de Fortuinstraat, hoorde ik eene ontploffing. op de plaats gekomen zijnde in de Arsenaalstraat zag ik verscheidene kinderen, die al spelende een voorwerp hadden doen ontploffen en waardoor er verscheidene gekwetst werden. Het zijn

  1. Geert Louis, oud 8 jaren, wonende Wapenstraat 9.
  2. De Snésaure Constantia, oud 12 jaren, wonende Kloosterstraat 85.
  3. Robberecht Joseph, oud 14 jaar, van St. Michielskaai 10
  4. Van Strydonck Camiel, oud 10 jaar, van wapenstraat 1.

De drij eersten die gekwetst werden, de eerste nog erg, heb ik in de apotheek van Van Meerbergen gebracht, wonende T/S, kloosterstraat 50, die hen de eerste zorgen heeft toegediend. ’t Schijnt dat een der kinderen eene handgranaat gevonden had en ze had weggeworpen, waardoor de ontploffing ontstond.

(…)