Afzender :  J. Colbert
Geadresseerde : Therèse, Telesphore en Fenke

J. Colbert
118 Shepherds Bush Road
Hammersmith
London. W.

Beste Therèse, Telesphore en Fenke.

Eerst en voor al hoe is het met het 3 tal wij hopen van goed zou als de omstandigheden het mede brengen denken wij, want naar wij vernemen het schijnt dat de vliegers in Calais nog al hun gangen gaan, nog meer dan hier in London zegt men zou kunnen wij het goed voorstellen hoe het leven daar zoo al moet zijn en wanneer zal er toch is een einde aan komen!

Zeg mannen laat ons nu toch eens weten hoe gij het zou al stelt want waarlijk men zou haast moeten gaan geloven dat gij moedeloos zijt, en onze kleine Fen ik zeg nog onze kleine Fen want ik heb hem nog altijd voor oogen zou als hij bij ons het laatst geweest is, en natuurlijk zal hij nu wel een heele jongen geworden zijn zeg Therèse en Telèsphor  zou het niet mogelijk zijn om is eene photo van u drieën op te sturen dan zal ik ook mijn best is doen om de onze op te sturen alle mannen begint er is mede.

Nu Therèse en Telesphor wat anders zij hebben Jef weer goed liggen zulle nu hebben zij weer 9 tanden van hem getrokken , gemoet niet vragen of hij heeft  de Dokter zegt dat het Reumatism op zijne tande is nu heeft hij er nog maar 5 in geheel zijne mond natuurlijk moet hij nu een gebid hebben dat een heel boel geld kost want zij kennen het hier nog al zulle de ponden vliegen hier weg, gelukkiglijk dat Jef eene goede pré verdient of wij zouden er goed opstaan.

Nu nog wat anders, Victor heeft weer in Congé bij ons geweest en heeft natuurlijk u een bezoek gebracht voor hij op zijnen boot ging, en tot ons groot spijt heeft hij u niet thuis gevonden, ik hadt hem het geschreven ziet u van naar u te gaan om tevens te vragen of hij niets moest mede brengen, en ook Therèse heeft hij eene schoone vaas laten bij u afgeven van zijne vriend maar ongelukkiglijk heeft hij die afgegeven in uwe oude woonst, zou het niet mogelijk zijn om die eens te gaan halen want therèse en Telèsphore het is een echt wonder stuk,gemoet weten hij heeft er twee gemaakt voor ons, de eene met Jef zijne naam in heeft hij gelukkiglijk nu kunnen mede brengen en de andere met mijne naam Lucie in gegraveerd is in uwe oude woonst ,natuurlijk  Therèse zouden wij veel spijt hebben moest dat stuk verloren gaan, en in geval gij het in handen hebt wilt u dan zou goed zijn van het eens te schrijven dan zal Captain Kesteloot ze komen halen zoudra hij in Calais komt met zijn schip op voorhand onze hartelijken dank, het is een obbus van 150 mm. Gegraveerd.

En ook hebt gij veele groeten van Domine, Louise en Margeurit en zij ook zouden toch zou gaarne van u iets weten Allo, mannen zet u nu eens aan de gang en begint nu eens te schrijven zulle of anders zal ik u eens een ander armke op sturen dat wat gewilliger schrijft want potverblekke het is toch al lang geleden dat wij nog iets van u vernomen hebben.

En nu onze hartelijkste groeten en veele kussen van uwe Nicht en Neef.

Lucie en Joseph;

Dag Fenke dag snotter wanneer zal ik u toch weer eens zien! He veele kussen hoor jongen xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx