Vrijdag – Ons broodrantsoen is merkelijk verminderd. Van 333 gr. is het op 230 gr. gebracht. Voor ons huishouden maakt het een verschil van 4 brooden per week en volgens het schijnt zal dien toestand voortduren tot oktober. Schoonen troost.