Afzender: T.B.
Geadresseerde: John
Kales, den 25n Maart 1918

My dear John,

Uwe briefjes van den 24n Februari en den 18n Maart zijn me wel toegekomen.

Ja, mijn dappere jongen, ik kan me goed voorstellen in welke helsche toestanden u dikwijls verkeert. Alleszins mijne beste wenschen voor uw behoud, weet u, en nú meer dan ooit. Ook zoo van wege vrouw en kind.

Wij allen beleven soms ook rustelooze nachten, u begrijpt de reden, niet waar? Anders allemaal gezond.

Vermaak u goed tijdens uw verlof: hierbij het gevraagde cinemabriefje;

Mijn huidige privaat adres: Baraques–les–Calais Rue de l’ Eglise