Donderdag – Den langen tijd die er verloopen is tusschen mijn laatste inschrijven toont gemakkelijk aan dat er niet veel te boeken is geweest. Wel is Broms en Tack op last van het Belgisch gerecht aangehouden geworden doch 24 uren daarna op last der Duitsche overheid terug in vrijheid gesteld. Wel zijn om die reden door de Duitschers vier voorzitters van het beroepshof aangehouden geworden en naar Duitschland gestuurd. Wel heeft als protest hiertegen het gerecht eene algemene staking aangegaan.

Doch buiten die partijstrijd van aktivisten tegen niet Vlamingen is er niets bijzonders.

Jawel voor het geen ons rechtstreeks aanbelangt. Sedert een paar dagen zijn al de wachten en controles aan de stadspoorten vertrokken en niet vervangen. Wachthuisjes en barrières zijn weggenomen. Bedden der wachtposten zijn opgeladen en de doorgang is heel en gansch vrij gelaten.