Afzender : Optatus
Geadresseerde : Beminde Broeder

Den 24n April 1918

Beminde Broeder,

Hierbijgevoegd de gevraagde vertaling.

Ik heb ze, wegens tijdgebrek, in der haast moeten maken, daarom raad ik u aan van ze zorgvuldig na te zien, desnoods de veranderingen aan te brengen die gij mocht noodig achten en in alle geval u te verzekeren of het met potlood omlijnde, zoowel op spraak- als taalkundig gebied vertrouwen verdient.

Veel succes met uwe aanvraag!

Groeten aan Therese en Fen.
Ten hartelijkste,
Uw Optatus.