Afzender: Euphrasie en Emelie
Geadresseerde: beminden Zoon en Dochter en kleinzoon

Parijs den 11-4-1918

Beminden Zoon en dochter en kleinzoon.

Ik heb het bericht ontvangen van Eliza dat het naaimachien nog in goeden staat is en dat er nog 3 naalden bij zijn, maar het zijn geheele fine, te Poperinghe zijn er geen naalden meer te krijgen er bestaan geen winkels meer, als gij het gehaald hebt laat het mij weten, gij moed maar vragen bij tante waar zij hun naalden haalen voor hun machien het is het zelve mark van het mijne. Met ons gaat het  nog goed, en denk van ulieden het zelve;

Alle heil en beste wenschen van uwe Beminde Moeder en Tante, een grooten en dikken kus aan den kleinen Telesphore, van wege uwe moeder en Tante,

Euphrasie en Emelie.