Zondag – Dezen morgen vroeg rond drij uren is het grootste deel der Duitschers vertrokken. Naar Wuestwezel schijnt het. Rond 10 uren kregen de anderen bevel om ten twaalf uren aan te treden en om 1 uur was Merxem weer terug Merxem van voor 8 dagen. Doodsch en stil. Geen enkel soldaat was er nog te zien. De bij ons ingekwartierde Feldwebels hebben ons hunne adressen gelaten en verzekerden ons dat zij naar Eeckeren gingen.