Woensdag – Wat zijn er veel lichtgekwetste Duitsche soldaten in de stad, hoofdzakelijk aan Stuivenbergkwartier. Handen, armen en koppen zijn vooral getroffen. In groepjes van vijf tot acht man ziet men ze door het kwartier slenteren om van de eenige goede uren per dag te profiteeren.