Dinsdag – Vandaag wordt onze moeder geopereerd van eene breuk in de Clinique de l’Espérance. Laat ons hopen dat de operatie goed gelukke. Zij gaat met moed en volle vertrouwen dien stap wagen.

Boter kost de bagatel van 32 fr. de kilo. Het is niet voor niet dat de boeren zich zoo aanstellerig voor doen. Overal hebben zij het groot woord. Overal hebben zij de beste plaatsen. Niets kost hen te veel. Zonder morren betalen zij 20 tot 25 fr. voor een liter beste vernis om hunne blokken te vernissen. De boerinnen dragen geene shawls meer maar komen naar de stad als echte modepoppen.