Vrijdag – Dezen morgen rond zes uren zij wij begunstigd geworden met eenen sneeuwstorm die op eenige minuten velden en weiden overdekte met een wit kleed. Dit was te verwachten want gisteren avond was het bitter koud en vroos het dapper door.