Vrijdag – Nog maar altijd soldaten bij. Voor het oogenblik zijn er te Merxem over de 6000 man en nog schijnt het niet gedaan te zijn. Er moet echter bij gezegd worden dat zij zich ten uiterste inschikkelijk gedragen.