Woensdag – De Duitschers blijven ons maar toe afkomen. Tot laat in den nacht zijn er ons gisteren met groepjes en wagentjes aangekomen. Meestendeels komen zij uit Rumenië zeggen zij. Ettelijke daarvan over Rijssel. Ze hebben hun kwartier grootendeels in dezelfde woningen als verleden jaar opgeslagen: Vaartstraat, Prins Albertlei, Brouwersstraat, Oud-Merxem. Tot aan den Ouden Barreel zijn wij er tot heden nog van verschoond gebleven, maar het kan nog komen. Zij zijn echter reeds op de villa’s en in de Zandstraat en vandaag moet er, schijnt het, nog eene divisie aankomen.