2e bureel
700#1777

Uittreksel der dagelijksche orders van 7 April 1918

Ik herinner aan het personeel van politie dat alle soorten van feestbetoogingen, optochten, samenscholingen, toespraken, zoo ook het bevlaggen der gebouwen met Belgische kleuren door de bezettende macht nog steeds verboden zijn.

Om alle gebeurtenissen te voorkomen en morgen, 8 April, geboortedag van Z.M. den Koning der Belgen, zal de politie dit bevel bijzonder streng naleven.

Mijne achtbare Ambtgenooten zullen bijzonder hunne aandacht vestigen op de plaatsen en straten van druk verkeer.

De Heer Commissaris van politie der 7e wijk, zal als versterking naar de 3e wijk, 13 agenten zenden van 8 ¾ uur ’s morgens tot 11 uur ’s avonds, en de K.D. een politieofficier.

Ik roep er de aandacht van al de politiebedienden op dat zij met beleefdheid, koelbloedigheid en waardigheid moeten omgaan met het publiek. Voor het bevlaggen van gebouwen herleze men de dagorders van 9 Mei 1915.