Afzender: T.B.
Geadresseerde: Van Mol

Calais, den 8n April 1918

Waarde heer Van Mol,

Ben heden naar Colonel Lebacq geweest, heb ten zeerste uwe candidatuur aanbevolen, en de zaak zit goed ineen: zoo de Spoorwegen ten velde u “loslaten” wordt u aangenomen in den dienst van den RPCB*. Maar om die “loslating” te verkrijgen, heb ik ook aan iemand geschreven, en nu blijft er u slechts iets te doen: namelijk eene nieuwe aanvraag sturen aan den Heer Neutiëns, dd. Dienstbestuurder, waarin u de plaats aanvraagt van begeleider in de R.P.C.B.

Zoohaast mogelijk dus.

Beste groeten, en “kind regards”, ook aan de mannen van jtw*: Groenen, Alexander, Praet, Tallier, “and so on”.
T.B.

* Tweegrachten