Afzender : T.B.
Geadresseerde : Waarde Tante

Calais, den 18n April 1918

Waarde Tante,

Toen ik in Maart laatstleden naar Parijs geweest ben om er enkele dagen bij moeder en tante Emilie door te brengen, zegde moeder me dat haar handnaaimachientje in Poperinghe was achtergebleven. Ze beloofde me inlichtingen hierover te nemen en schrijft me nu dat inderdaad het naaimachien in goeden staat verkeert en dat er zelfs nog 3 naalden bij zijn. Ze voegt er verder bij, waarde Tante, dat het naaimachien bij u in gebruik van hetzelfde merk is als dit behoorend aan mijne moeder, en daar er geene naalden meer te krijgen zijn in Poperinghe, zoo zou ik graag weten waar gij uwe naalden haalt.

Is het ook mogelijk dat handnaaimachientje bij u te brengen, en desnoods er nog enkele naalden bij te koopen? Ik zal u alle onkosten vergoeden.
Zoohaast ik antwoord heb, zal een mijner vrienden dat handnaaimachientje bij u komen afhalen: ik geef aan dien persoon een klein woordje mede, om alle misverstand te voorkomen.
Hoe gaat het verder met uwe gezondheid, en met die van uwe kinderen, mijne neven en nichten en aangetrouwden? Goed, hoop ik. In Parijs heb ik Heer Lemahien, Liza’s man, leeren kennen.
Het spijt me dat ik niet meer tijd heb om veel te schrijven, maar mijne bezigheden zijn zoo druk, dat ik waarlijk niet weet waar het eerst aan te beginnen.
Ter wille van de vliegeniers zijn we buiten Calais gaan woonen: we hebben ze nu toch minder te vreezen en dat maakt de vrouw, die fel zenuwachtig was geworden, ietwat rustiger.
Mijn knechtje, 12 jaar oud, leert heel goed en maakt werkelijk vorderingen.

Welnu in afwachting mijner beste groetenissen, alsook van vrouw en kind.
Uw zeer toegenegen,
T.B.