Afzender: Louis
Geadresseerde: Vriend Albert

Adinkerke den 27 – 4 – 18

Mijn waarde vriend Albert

Met vreugde heb ik uwen brief ontvangen, niet alleenlijk voor het met ongeduld verwachte nieuws van Mr B. het welk is, juist zooals ik er over dacht; want het is zooals hij schrijft een moeilijke zaak, vooral in briefwisseling, toch ben ik hem zeer dankbaar voor het zoo spoedig antwoord, maar ook had ik uw adres verloren. Met mijn ledigen tijd had ik al mijn brieven, die ik tot nu toe, allen bewaart had eens opnieuw doorlezen, en daarna verbrand, niets van uw adres overlatende dan juist uwe laatst gezonden kaart uit Engeland. Den 16de dezer was ik zinnens u te schrijven, maar ook de kaart was nergens te vinden.

Uwe zoo welgemeende en bereidwillige aanbiedsingen, waarvoor ik u hartelijk dankbaar ben, kan ik gelukkiglijk tot nu toe nog missen, doch wie weet, er kan nog wel eens een oogenblik komen dat wij op die manier elkander noodig hebben en dan vriend, reken op mij zooals ik ook op u reken. Ik kan u melden dat de zaak sedert den 10de is bijgelegt, dus daags na uw aankomst uit verlof, laat ons daar later meer over zeggen; maar graag zou ik willen dat dit niet te lang duurde, mogelijk kom ik zondag en acht dagen naar Kl  Leyseele, maar ben nog niet zeker, in alle geval als ik kom, zal ik u wel trachten te vinden.

Naar Pieter Gijsens heb ik over een veertiental dagen een kaart gezonden, waar ik tot nu toe zooals gij ook nog geen antwoord heb op ontvangen, doch kan u melden dat Lambrechts over een tiental dagen schrijven van hem heeft ontvangen, denkelijk zullen wij beiden een verkeerd adres vinden gekregen van Lambrechts.

In geval gij zondag en acht dagen soms zelf tot hier komt, laat het mij dan op tijd weten a.u.b. alsook aan Pieter.

Een stevigen handdruk van uwen getrouwen vriend
Louis

Adres van P.
P. Gijsens 2de komp
Z 206
Belgisch veldleger