Afzender: kozijn Pius
Geadresseerde: beste Neef

Den 12den Mei 1918

Beste Neef,

Wij hebben uwen brief ontvangen van den 18den April l.l. waarin gij het handnaaimachien vraagt dat bij ons zou berusten. Dit machientje staat bij onze Marie en als gij iemand wilt zenden bij ons zullen wij hem tot daar kunnen vergezellen.

Beste Neef, weet ook dat de stad Poperinghe geevacueerd is en dat het voor ons moeilijk is, zulke naalden nog te vinden. Enfin! Pius zal zijn best doen en trachten ze aan den man te brengen. Zoodus beste Thelesfoor ge moogt op ons rekenen. Zend ons iemand en ge zult uw machientje verkrijgen. Hopende dat wij hier nog zullen mogen wonen en U hier bij ons eens te mogen ontvangen bieden wij U en aan Vrouw en kind onze beste groetenissen aan.

Uw toegenegen kozijn,
Pius.