Afzender: John Langeleer
Geadresseerde: Téles

Front, den 25 Mei 1918

Beste Téles,

Mag ik u bidden mij dertig frank te doen geworden. De congés zijn heropend en binnen eenige dagen zal ik naar Londen mogen afreizen. Het is tijd, want ik wacht nu reeds vijf maanden, dag voor dag, dan als het tusschenverlof maar 120 dagen is. Wat zal ik gelukkig zijn een weekje te genieten…
Ik heb nieuws van mijne ouders gekregen: zij stellen het goed evenals tanje Hore, Germaine en de familie Hauff.. A propos, kent U cousine Marie Hauff, die altijd caissière geweest is en restaurants. Welnu, de ongelukkige, wier neurasthénie deze laatste dagen nog verscherpt was, heeft zich door gasverstikking van het leven berooft. Zij woonde te Brussel, langen tijd zelfs bij tantje Hore. Bijzonderheden bezit ik niet.
Frits en Clémence houden voet bij stuk in hunne vrijagie, maar wachten onze terugkomst af om van wal te steken. Moge het spoedig gebeuren!

Hartelijkste groeten aan Mevrouw en uw zoontje, tevens Uwen broeder, die allen van de beste gezondheid genieten, hoop ik.

Met besten dank bij voorbaat en warmsten handdruk;
Uwen toegenegen,
John Langeleer

Caporal Z. 133.
E. M. R. 16e S