Dinsdag – Een der Duitsche Feldwebels komt telkenmale hij te Merxem komt, bij ons na en telkenmale hij komt, brengt hij mij een pak tabak mede.